Preken

Gods leiding in je dagelijkse leven – Leef je leven in RUST!

Een leven onder Gods leiding begint bij het besef dat Gods plan voor jouw leven een goed plan is, een plan zonder stress, zonder pijn, zonder verdriet en zonder enig tekort. Dit is essentieel om goed tot je door te laten dringen en de sleutel om je leven over te geven aan Gods leiding.

In Johannes 10:10 lezen we:
De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

God wil dat jij je prettig voelt, dat je gezond bent, en dat jij een leven hebt wat meer dan genoeg is en overloopt van goedheid. Jezus is gekomen om je een leven vol met goedheid te geven. De mens is gemaakt om in het leven van elke dag plezier te beleven. Alles wat gestolen wordt in je leven, blijdschap, gezondheid, financiën, of elk ander tekort wat je ervaart wordt gestolen door de duivel en niet door God!

Als we verder lezen staat er in vers 11:
Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

De goede herder is gekomen om zijn leven te geven voor zijn schapen. Veel mensen denken dat wij eerst nog iets moeten geven, voordat God ons zal gaan zegenen met dit goede overvloedige leven, maar de Goede Herder heeft zijn leven voor ons gegeven, zodat wij een overvloedig leven kunnen leven in al zijn volheid.

Als wij dit beseffen en tot ons door laten dringen dat Gods plan voor ons leven alleen maar goed is pas dan kunnen wij leren te vertrouwen op zijn leiding voor ons leven en ons hieraan over geven.

In Jesaja 53:5-6 lezen we:
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

Gelijk nadat er staat ‘door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ staat er ‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.’

Laten we nu kijken wat er staat in 1 Petrus 2:24-25
Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 25 Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.

Weet je hoe deze tekst vaak wordt lezen? Wij moeten terugkeren naar de herder, wij moeten in actie komen en terugkeren naar de herder. In de Bijbel in gewone taal staat het zelfs zo: ‘Ooit leken jullie op verdwaalde schapen, maar nu hebben jullie Christus gevonden.’ Maar dat is niet wat hier oorspronkelijk bedoeld wordt, in het Grieks staat het woord gevonden niet in de actieve vorm, maar in de passieve vorm. De actieve vorm betekent dat jij iets moet doen om het te krijgen, de passieve vorm betekent dat jij iets krijgt, zonder er iets voor te hoeven doen. Er staat hier dus niet ‘jullie hebben Christus gevonden’, maar Christus heeft ons gevonden!

We kennen waarschijnlijk allemaal de gelijkenis wel van de herder die 100 schapen had en er 1 kwijt is. Hij verlaat alle 99 overgebleven schapen om het ene verloren schaapje te gaan zoeken, op te halen en terug te brengen. Dat is toch het domste wat je kunt doen? Wie laat er nou 99 schapen achter om 1 schaap te gaan halen? Er is maar een herder die dit ooit zou doen, en dat is onze Goede Herder! Dus wie zoekt er? De herder! Stop dus met denken dat jij op zoek moet gaan naar God, God is niet degene die verdwaalt is! Jij bent degene die verdwaalt is en God zal je net zo lang zoeken, totdat Hij je heeft gevonden en Hij je op zijn schouders terug zal kunnen dragen!

De herder is een schaap kwijt en gaat op zoek naar het schaap. Hij vind het schaap, zet het op zijn schouders en brengt het thuis. De herder is hier aan het werk, Hij  heeft alles al gedaan. Wij hoeven ons alleen over te geven om op zijn schouders te gaan liggen en thuis te worden gebracht. Jij bent niet degene die jou leven leidt, God heeft het niet bedoelt dat je, je eigen plannetjes bedenkt en maakt, Hij heeft het zo bedoelt dat Hij je leven leidt zoals een herder zijn schapen leidt.

Geef je over om geliefd te worden om geleid te worden door de goede Herder. Als jij Jezus gaat zien als jouw herder en leidsman voor elke dag, dan zal je zijn rust, genezing en volheid van leven gaan ervaren. (Wat hij ons beloofd in het vers ervoor: Door zijn striemen ervaar ik genezing) De dag dat jij je helemaal over zal geven aan zijn leiding voor jouw leven en Hem als jouw herder zal gaan zien, zal je genezing, voorziening en ‘Gods volheid’ zichtbaar worden in je leven.

David liet zich leiden door de herder en werd uiteindelijk gekroond tot koning. Waarom? Omdat Hij zichzelf zag als een schaap en zich liet leiden door de Goede Herder. Hij schreef Psalm 23:

De HEERE is mijn ​Herder, mij ontbreekt niets.

Hij wist dat als hij zijn leven liet leiden door de herder niets hem zou ontbreken, geen slechte gezondheid en geen financiële tekorten. Hij wist dat als hij zijn leven zou laten leiden dor de Herder, hij een leven zou leiden in AL zijn volheid! Hij doet mij nederliggen in grazige weiden,

Gaat David zelf liggen? Nee de herder legt hem neer in grazige weiden. Letterlijk vertaald zacht, vers gras, waarvan de schapen niet weg zullen lopen omdat ze er continue door verzadigd worden. De grazige weiden staan voor het brood des levens, het Woord van God en Gods Zoon.

Lukas 4:4
Maar ​Jezus​ antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God.

Johannes 6:35
En ​Jezus​ zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Hij voorziet in alle voedingsstoffen die we dagelijks nodig hebben.

Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

David wist dat hij niet zelf zijn leven leidde, maar dat de herder zijn leven leidde! God zegt tegen ons; Wat ben je daar aan het doen? Kom hierheen, hier is het water rustig. Hier kun je jezelf verfrissen. Mijn levende water is diep en altijd genoeg. Het zal je ziel verfrissen. Met dit water kan Hij je diepste verlangens waarheid maken, elke keer als je naar Hem toegaat en op Zijn roep reageert.

Johannes 7:37,38
Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Dit is geen maandelijkse of wekelijkse bezigheid, het is een dagelijkse continue verfrissing. Je wandelt met je Herder langs rustige wateren en drinkt in Zijn nabijheid. Je bent alleen met Hem en denkt even niet aan de tijd. Het is rustig om je heen en Hij verfrist je ziel.

Hij verkwikt mijn ziel,

Als je, je leven laat leiden door de Herder zal Hij je leven verkwikken! Verkwikken is hier vertaald van het Hebreeuwse woord shuwb (Shüv)De letterlijke vertaling van dit woord is terugkeren. De Herder zorgt ervoor dat je leven terugkeert naar zijn originele staat. Hij verkwikt mijn ziel, betekent dus; God geeft me alle blijdschap van het leven terug.

Wat denken wij snel dat we ons eigen hachje moeten redden, zelf moeten zorgen dat we voldoende opleidingen hebben afgerond om ergens te komen, wat zijn we bang dat ons tekort gedaan wordt door de wereld om ons heen. We vergeten zo snel dat we een goede herder hebben die groter is dan wij. Hij heeft veel meer overzicht en weet al wat wij in de toekomst nodig zullen hebben. Doe je best, maar zonder stress, in de rust omdat we de wetenschap hebben dat onze goede herder ons alles zal geven wat we nodig hebben!

Vertrouw op je hemelse vader dat hij het beste plan van de wereld voor jouw persoonlijk heeft en je alles zal geven wat jij nodig hebt om dit te bereiken!

In Psalm 32:8 lezen we: Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.God leert ons de weg die we moeten gaan, Hij geeft ons raad en verliest ons niet uit het oog.

Misschien denk je nu wel, waarom merk ik daar dan zo weinig van? En hoe geeft God dan leiding in mijn dagelijks leven? Wij mensen hebben vaak behoefte aan duidelijkheid en ik hoor vaak om me heen: ‘Gaf God maar antwoord, of ik zou zo graag een briefje uit de hemel krijgen met een pasklaar antwoord erop’.

Ik las het volgende verhaal wat ik graag met jullie wil delen:

Een jonge piloot was aan het vliegen, toen het weer plotseling omsloeg. Er kwam een dikke mist opzetten, en het zicht was beperkt. Een spannende situatie. De piloot was nog maar net voor zijn vliegbrevet geslaagd. Nu moest hij op zijn instrumenten vliegen. Hij maakte zich zorgen over de landing. De luchthaven waar hij heen moest was druk en voor hem onbekend. Doordat hij totaal niets kon zien, raakte hij bijna in paniek. Twee keer stond hij bijna op het punt om een noodsignaal af te geven. Maar hij dwong zich om aan de woorden van zijn instructeur terug te denken. Deze had erop gestaan dat hij het vlieghandboek uit zijn hoofd leerde. Hij zag er toen niet zo het nut van in, maar nu was hij er heel dankbaar voor. Plotseling hoorde hij via de radio de stem van de luchtverkeersleider. Hij vertelde hem meteen over zijn situatie en vroeg toestemming om te landen. Ik vlieg nu in de mist, misschien kunt u mij helpen? Ik zal je helpen, klonk het antwoord. De piloot was dankbaar. De landing was nu in veilige handen. Hijzelf moest terugvallen op de vlieginstructies die hij had geleerd én tegelijk vertrouwen op de stem van iemand die hij niet kon zien. Zo leidde de verkeersleider de piloot naar de luchthaven. Met de lessen van zijn vlieghandboek in gedachten en de vriendelijke stem van de luchtverkeersleider, kon hij een veilige landing maken.

Wij maken net als deze piloot situaties mee waarin we zelf niet zien welke kant we moeten opgaan, situaties waarbij er veel van afhangt en waar het echt belangrijk is dat we de juiste keuzes maken, maar ook situaties van alle dag, beslissingen die misschien niet zo spannend lijken in onze ogen, maar waar we wel graag Gods leiding over willen volgen. God wil ons die leiding geven net als aan deze piloot op twee manieren: In het vlieghandboek, Zijn Woorden voor ons met antwoorden op elk mogelijke vraag en situatie, of met Zijn Geest in ons hart. Hij wil tot je spreken net als de verkeersluchtleider dat deed.

Hij heeft zijn Woord voor ons geschreven met honderden brieven erin met antwoorden voor elke mogelijke situatie waar wij in zitten en waar wij antwoord en richting nodig hebben.  Het heeft dus geen zin om te wachten op een briefje uit de Hemel, want die heb je allang gekregen. Nu moet je er alleen nog voor kiezen om deze woorden van God ook echt te lezen.

De afgelopen weken gingen wij als gezin door een situatie heen waar we veel lastige beslissingen moesten nemen en waar we ons vaak afvroegen of we de juiste kant opliepen. Maar elke dag gaf God ons, soms meerdere keren per dag antwoord door een tekst uit zijn Woord.

Zomaar wat voorbeelden: Op de dag dat ik uitzocht welke aardse materialen we allemaal nodig hadden en de lijst behoorlijk lang werd en de kosten steeds verder opliepen, kreeg ik deze tekst in mijn mailbox:

Marcus 11:24
Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal  geschieden.

Dit bemoedigde ons om door te stappen en gaf ons moed om te blijven geloven in ons plan. God zou gaan voorzien in alles wat we nodig hadden. God vroeg ons te geloven dat we alles al ontvangen hadden, dan zou Hij het waar maken! Wat een krachtige belofte.

Op de dag dat het leek of er geen schot in de zaak zat, we van instanties ‘nee’ als antwoord kregen , lazen we deze tekst in Habakuk 2:3

Schrijf alles op, want het duurt nog een tijd voordat het gebeurt. Zolang het niet gebeurt, moet je wachten. Ook al duurt het lang, het gaat gebeuren. Dat is zeker!

Dit bemoedigde ons enorm en we werden bevestigd dat we op de juiste weg zaten ook al leek er een deur dicht te gaan, Hou vol, want je droom zal uitkomen ook al lijkt het nu niet zo te zijn.

Een andere tekst kreeg ik ‘s morgens toen we die dag wisten dat we een beslissing te horen zouden krijgen van instanties. Mijn Bijbeltekst die morgen kwam uit Hebreeën 10: 35-36

Laat de moed niet zakken, want als u de Here trouw blijft, krijgt u een grote beloning. U moet volhouden om de wil van God te doen. Als u dat doet, krijgt u wat Hij heeft beloofd.

Hierdoor waren we al voorbereid op een eventuele menselijke tegenslag, maar beloofde God ons al voordat we dat te horen kregen dat Hij zou geven wat Hij had beloofd. Dat we niet op moesten geven, maar volhouden om het plan van God tot uitvoer te brengen.

Zomaar wat voorbeelden waarbij je misschien nu zegt, ja bij jou gebeurd dat wel maar ik krijg nooit van de briefjes,  dan zeg ik nu tegen jou, dat God ernaar verlangt dat ook aan jou te geven. Hij kan niet wachten tot jij op zoek gaat naar Zijn antwoorden en leiding voor jouw persoonlijke situaties! In Zijn Woord beloofd Hij dit heel duidelijk in  Lukas 11:9-10

Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.

Wat God beloofd dat doet Hij, vraag Hem om leiding en ik kan je verzekeren dat dat Hij je antwoord gaat geven, zelfs meer dan je verwachten zal.

Ik wil graag afsluiten met een gebed van Paulus die Hij schreef voor de gemeente in Efeze:

Ik ​bid​ dat hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot en diep die ​liefde​ is. Dan zullen jullie begrijpen dat die ​liefde​ groter is dan een mens zich kan voorstellen. Ja, ik ​bid​ dat God zelf volledig in jullie aanwezig wil zijn. Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen, of waar wij aan denken, en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk. Alle eer aan God, in heel de kerk, die bestaat dankzij ​Jezus​ ​Christus. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! ​Amen.

Efeziërs 3: 18-21

 

Thema: “Een wonder verwachten.

Wellicht zit je hier vanmorgen ook met een groot verlangen om iets van God te ontvangen, of het nu genezing is of iets anders wat je hard nodig hebt. Je bent misschien al lang op zoek naar antwoorden, of je hebt je zoektocht of de hoop al opgegeven en gelooft niet dat er ooit een wonder in je leven zal gebeuren. Vanmorgen hopen we jullie te bemoedigen en willen we delen in onze persoonlijke zoektocht van de afgelopen jaren rondom dit thema.

Het allerbelangrijkste wat we jullie vandaag willen meegeven is dat het Gods wil is dat het goed met jou gaat. Het moment dat jij luisterde naar de roep van God en je leven overgaf aan Jezus was de dag dat je een kind van God werd. God is jouw Vader en net als een aardse vader is het Gods wil dat je gezond bent en niet met tegenslag te maken hebt. God is het begin van alle goede dingen.

En zoals Jezus zegt in Johannes 10:10 ‘Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’  De duivel komt om van je te stelen, of dit nu financiën zijn, gezondheid of andere zaken. Jezus komt alleen om leven te geven in AL zijn volheid! Of zoals andere vertalingen het zeggen: ‘leven in overvloed’ of ‘ten volle, tot het overstroomt’  Er zijn nog steeds mensen die geloven dat tekorten en ziektes van God komen, zodat Hij ons iets kan leren, maar dat is absoluut niet wat hier staat.

Omdat wij er een rommeltje van maken hier op aarde, heeft de Here God Zijn Zoon laten sterven aan het kruis, voor ons! Zodat wij een leven kunnen leven ten volle, zodat wij kunnen en mogen genieten van een prachtig leven, waar we elke dag verrast worden van de wonderen die onze Hemelse Vader ons elke dag geeft! Heb jij nog nooit een wonder meegemaakt? Hoe verklaar je dan dat je vanmorgen weer wakker bent geworden? Dat je weer kleding had om aan te trekken? Dat je een ontbijtje had om je buik mee te vullen, dat je de vrijheid hebt om in ons land een kerkdienst te bezoeken, zonder vervolgd te worden en zo kan ik nog wel even doorgaan.

God ziet jou als Zijn geliefde kind en wil niets liever dan jou in de watten te leggen en je overladen met cadeautjes. Als Jezus gedoopt wordt in de Jordaan spreekt God de volgende woorden in Matth 3:17 ‘Dit is mijn geliefde zoon, in Hem vind ik vreugde’ Dit zei hij ook tegen ons, tegen jou en mij. Doordat wij gerechtvaardigd zijn IN Hem, ziet God jou persoonlijk niet, maar ziet Hij zijn geliefde Zoon Jezus in ons. Jij bent veilig geborgen IN Christus zoals een los papiertje in een boek, als je een papiertje in een boek stopt, zie je het niet meer, maar het is er nog wel. (Galaten 3 vers 27, U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.).

Op dezelfde manier als God zijn geliefde Zoon Jezus liefheeft, zo heeft Hij ook ons lief! Op dit moment zegt Hij tegen jou: Jij bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde!’ Zelfs al maken we opnieuw en opnieuw fouten, we blijven Zijn geliefde kind en Hij blijft oneindig veel van ons houden. Er komt geen einde aan Zijn Liefde voor jou! Er is niks wat jij kunt doen, om Zijn Liefde voor jou kleiner te maken en niks om Zijn Liefde groter te maken!

Het is cruciaal dat je dit persoonlijk maakt voor jezelf en het is niet voldoende om alleen maar te zeggen en te weten dat God van iedereen houdt. Je kunt dit vergelijken met een grasveld waar de zon elk grassprietje beschijnt met zijn licht en warmte, als je dit persoonlijk maakt en met je hart gelooft dat Jij Gods geliefde kind bent, kun je dit vergelijken met een loep die het licht wat op jouw grassprietje schijnt zo groot en sterk maakt, dat je in vuur en vlam schiet. Focus je op Gods liefde voor jou in plaats van op je eigen tekortkomingen, fouten en falen.

Hoe dieper dit besef doordringt in je hart, hoe meer overwinningen je in je leven zult gaan zien. Een prachtig voorbeeld hiervan vind ik het verhaal van David en Goliath. David is een simpele herdersjongen die het opneemt tegen de reus Goliath en hem verslaat. De naam Goliath komt van het Hebreeuwse woord ‘galah’ dat ‘verbannen’ betekent. Goliath is het beeld van de duivel, God had hem verbannen en al zijn wapens afgenomen. De naam van David daarentegen betekent ‘geliefde’ De strijd tussen Goliath en David was dus een strijd tussen Gods geliefde en een banneling (de duivel). Om een overwinning te behalen of een reus in je leven te verslaan is het dus heel belangrijk dat jij in het diepste van je zijn weet dat je een ‘geliefde’ van God bent. Zoek het op in Gods Woord, lees het keer op keer aan jezelf voor; God houdt van JOU! Jij bent Zijn geliefde kind, Hij houdt van je zoals je bent!

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van je, dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Jesaja 43:4

Je hoeft niks te doen om je wonder te verdienen, want God heeft dat al voor jou gedaan. Hij is uit liefde voor jou aan het kruis gestorven, heeft daarmee de dood en alle zonde overwonnen, zodat wij kunnen leven in AL zijn volheid! Als we kijken naar alle wonderen die er in de Bijbel staan beschreven, de wonderen die zoveel mensen ontvingen van Jezus. Verdiende deze mensen het om een wonder te ontvangen? Waren ze allemaal zonder zonde? Hadden ze allemaal een heel groot geloof? Nee! Niemand van hen verdiende het; ze deden niets om het te verdienen. Jezus is vol van genade en deze genade was en is voor iedereen! De mensen die genazen, zagen deze genade, deze mensen durfden bij Jezus te komen, ze zagen dat Jezus niet boos op ze was en dat Jezus hen niet oordeelde maar hen zag als Zijn geliefde. De mensen die dit voelden en snapten en zonder schroom op Hem af stapten, die mensen genazen van hun kwalen en ontvingen hun wonder!

Een voorbeeld hiervan is de bloedvloeiende vrouw, dit verhaal  vinden we in Markus 5 vers 24-34:
Een grote menigte volgde Hem en zij drongen tegen Hem aan. 25 En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, 26 en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij had daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, 27  deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, 28 want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. 29 En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. 30 En meteen toen Jezus bij Zichzelf merkte dat er kracht van Hem uitgegaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? 31 En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij aangeraakt? 32 Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had. 33 En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor Hem neer en vertelde Hem de volle waarheid. 34 Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.

Denk je eens in, een vrouw die al 12 jaar lang last had van bloedingen, zij durfde Jezus te naderen, zij durfde dit, ook al vertelde de wet van Mozes haar dat ze onrein was. Ook al vertelde de wet haar dat ze het niet waard was om zich tussen de bevolking te mengen en dat het verboden was om iemand aan te raken. Toch voelde en wist ze zeker dat Jezus haar niet zou oordelen, dat maakte dat ze Zijn kleed aan durfde te raken zonder schroom en hierdoor genas ze!

Je hoeft niet krampachtig te zijn en er met man en macht voor te zorgen dat je geloof groot genoeg is om een wonder te gaan zien. Het geloof komt vanzelf, op het moment dat je Zijn genade gaat zien. Jezus stierf aan het kruis om jou te laten leven! Niemand van ons heeft dat verdient, maar toch deed Hij dat voor ons allemaal! Als je Zijn genade hierin gaat zien voor jou persoonlijk en jezelf gaat zien als Zijn geliefde kind, zullen de wonderen in je leven zichtbaar gaan worden!

Misschien denk je nu wel, ja, lekker makkelijk zeg, waarom zie ik het dan nog niet? Ik bid al maanden of misschien zelfs jaren en nog steeds heb ik niet ontvangen waar ik om vroeg! Een vraag die veel mensen bezighoudt en eerlijk gezegd schiet Hij ook wel eens door mijn gedachten. Al bijna vijf jaar staat ons huis te koop en betalen we dubbele woonlasten, we hebben gebeden tot onze knieën blauw waren en veel anderen met ons. Toch blijven we geloven dat God hierin al voorzien heeft! We kwamen er al snel achter dat het helpt om ons niet alleen te focussen op wat we zo graag willen, maar onze ogen te openen voor alle andere zegeningen die we dagelijks blijven ontvangen. Door je te focussen op hetgeen je zo graag wilt ontvangen, zie je al snel alle andere zegeningen die je elke dag ontvangt over het hoofd. Er is één ding erg duidelijk geworden de afgelopen jaren in ons leven, God heeft al voorzien!

Laten we het verhaal van Abraham er eens bijpakken, die door God gevraagd wordt zijn zoon Isaak te offeren aan God. Genesis 22:2,3 Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, ​Isaak​, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem ​offeren​ op een berg die ik je wijzen zal.3 De volgende morgen stond ​Abraham​ vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon ​Isaak​ met zich mee, hakte hout voor het ​offer​ en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken.

Wat moet dat een vreselijk tocht geweest zijn die Abraham de volgende dag maakt met zijn geliefde zoon Isaak. In vers 6 lezen we dat Abraham het hout pakte voor het ​offer​ en het legde op de schouders van zijn zoon ​Isaak​. Hij nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. ‘

Isaak draagt het offer hout, waarop hij zo meteen geofferd zal gaan worden op zijn rug de berg op.

Dit lijkt wel veel op een ander verhaal: Johannes 19:16,17 ‘Zij voerden Jezus weg; hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha.’ Jezus draagt het hout op zijn rug de berg Golgotha op, het hout waaraan hij gekruisigd zal gaan worden.

Maar als Abraham op het punt staat zijn zoon Isaak te doden, houdt een engel hem op het laatste nippertje tegen. ‘Toen Abraham opkeek, zag hij een ram  die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon.’ (vers 13)

Terwijl Abraham samen met zijn zoon de berg oploopt en zich waarschijnlijk behoorlijk zorgen maakt over wat er zal gaan gebeuren, voorziet God al in hetgeen ze zo meteen nodig hebben. Abraham ziet het alleen nog niet, maar het lam staat al klaar.

Ook al zie je nu nog niet hoe en of God gaat voorzien in jouw leven, of het nu om financiën gaat, gezondheid of andere dingen waar je al lange tijd om vraagt, God heeft hier al in voorzien. Doordat Hij Zijn geliefde Zoon, zijn enige Zoon waar Hij zoveel van houdt, de berg op heeft laten gaan, met het kruishout op zijn rug gebonden. Elke stap die Hij zette, zette Hij voor jou en mij. Doordat God Zijn Zoon gaf, hoeven wij geen offers meer te brengen, offers zoals Abraham op het punt stond te brengen. Jezus bloed heeft gevloeid, zodat wij leven kunnen hebben in overvloed!

Als dit besef diep doordringt in je hart, zal je echt gaan voelen hoeveel God van jou houdt! Jij bent Zijn geliefde kind, Hij gaf Zijn Zoon op, zodat jij leven kunt hebben in AL zijn volheid! Richt je ogen op Hem en open je ogen voor hetgeen Hij elke dag weer aan jou geeft. Hij zegent jou overvloedig en geeft altijd meer dan we verdienen!

‘Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus’ (Filippenzen 4 :19)

Als wij in plaats van zelf goede werken te doen,  gaan beseffen hoe groot Gods liefde voor ons is,  gaan wij volstromen met God volkomenheid! In Efeze 3 vers 18 tot 20 staat dit beschreven;

18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken.

Heel concreet lees je hier dat God in staat is om zo veel meer te doen dan wij vragen of zelfs maar denken kunnen. Maar de eerste stap is Zijn oneindige Liefde leren kennen, die alle kennis te boven gaat!

 

 

 

 

zijn-kracht-is-in-jou

Thema: De Heilige Geest

Tot een paar jaar geleden had ik er geen idee van wie of wat de Heilige Geest precies was. Ik vond het een vaag begrip en lastig voor te stellen dat die Geest in mij woonde. Het voelde zelfs een beetje eng, alsof er een spion van God in mij huisde die me overal in de gaten hield en me op het matje zou roepen als ik fouten zou begaan.

De afgelopen jaren mocht ik veel over de Heilige Geest leren en eerlijk gezegd ben ik nog lang niet uitgeleerd! Ik kwam erachter dat Hij mijn dagelijkse krachtbron is, zoals een zaklamp batterijen nodig heeft om zijn licht te kunnen schijnen heb ik de Heilige Geest nodig om mijn licht te laten schijnen in de donkere wereld om me heen.

De afgelopen jaren ben ik verschillende keren bijgestuurd door de Heilige Geest wat me bij spannende nieuwe avonturen bracht, waarbij ik dikwijls uit moest stappen in geloof, maar in vertrouwen wist dat het goed was en dat ik het niet uit mijn eigen kracht hoefde te ondernemen, maar uit Zijn kracht!

Als Jezus na zijn sterven en opstanding verschijnt aan zijn discipelen zegt Hij het volgende tegen ze in Johannes 20 vers 19-23:

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.  Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Jezus blies over zijn discipelen heen en vertelde hen: ‘Ontvang de Heilige Geest.’ Maar Hij vertelde hen ook te wachten op de doop met de Heilige Geest. Voordat Jezus opvaart naar de Hemel zegt Hij tegen zijn discipelen in Lukas 24 vers 49:

Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

De Bijbel vertelt ons dus dat er twee manieren zijn om de HG te ontvangen, allebei voor verschillende doeleinden.

De eerste manier om de Heilige Geest te ontvangen is als wij opnieuw geboren worden, dit is het moment dat wij een keuze maken om God te volgen, ons omdraaien vanuit de wereld en ons toekeren naar God. Dit kun je vergelijken met een glas water, van nature zijn wij allemaal omgedraaid van God af, met de opening van het glas naar beneden gekeerd. Op die manier kan Hij ons niet vullen met Zijn Heilige Geest. Pas als wij de keuze maken om in God te gaan geloven en ons omdraaien naar Hem, dan kan en zal Hij ons vullen met de HG. Op dat moment worden we opnieuw geboren en aangenomen als God eigen kinderen.

Efeziërs 1

(Vers 4-8) In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.  In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade  die God ons in overvloed heeft geschonken.
(Vers 13-14) In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

Het woord ‘voorschot’ is vertaald uit het Griekse woord: ‘Arrabon’ wat ook vertaald kan worden als ‘Verlovingsring’ Dus je zou bovenstaande test ook zo kunnen lezen:

Efeziërs 1 vers 13-14 (Bijbel in gewone taal):

Ook jullie in Efeziërs geloven nu in Christus. Want jullie hebben de waarheid over hem gehoord, namelijk het goede nieuws dat hij jullie zal redden. Omdat jullie dat geloven, hebben jullie de heilige Geest gekregen. Dat is het teken dat God lang geleden beloofd heeft. De heilige Geest is het bewijs (de verlovingsring) dat we Gods kinderen zijn. Daardoor weten we dat we bij God horen, en dat hij ons wil redden. Laten we God voor zijn goedheid danken!

Laat dit even op je inwerken, de Heilige Geest is onze verlovingsring, Als wij een keuze maken voor Jezus, ons bekeren en Hem willen volgen zijn we verloofd met Jezus Christus, we wachten tot Hij ons op komt halen bij Zijn wederkomst en tot die tijd zijn wij geseald met het stempel van de HG en dragen wij als belofte de verlovingsring, tot eer van Gods grootheid.

De Heilige Geest in ons is een constante factor, Hij zal niet afnemen of toenemen, Hij is in ons om ons te overtuigen dat wij gerechtvaardigd Zijn in Christus. Hij zal ons altijd overtuigen dat we goed genoeg zijn en ons nooit wijzen op onze zonde, die al vergeven zijn.

Dit was voor mij een eyeopener, ik hoorde vaak een stemmetje in me, die me probeerde te vertellen dat ik niet goed genoeg was, faalde of zonde op mijn kerfstok had. Ik dacht dat dit de Heilige Geest was die mij duidelijk wilde maken dat ik vergeving moest vragen en beter mijn best moest doen. Toen ik erachter kwam dat de Heilige Geest NOOIT wijst op zonde, maar altijd zal proberen mij te overtuigen van het goede, namelijk dat ik gerechtvaardigd ben, een geliefd kind van God en goed genoeg, begreep ik dat dat stemmetje niet de Heilige Geest was maar satan. Satan wijst je altijd op je tekortkomingen, waar de Heilige Geest je altijd wijst op Christus!

Als wij deze eerste keer de Heilige Geest ontvangen zijn we gered, opnieuw geboren, niet langer wezen, maar geadopteerd als Gods eigen kinderen!

Nadat Jezus terug gegaan was naar de Hemel, stuurde Hij, zoals Hij beloofd had aan zijn discipelen, de Heilige Geest, het feest wat wij met Pinksteren herdenken.

Handelingen 2 vers 1-4:

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

De Heilige Geest kwam OP de discipelen en beklede ze met kracht zoals Jezus beloofd had. In Handelingen 10 vers 37, 38 lezen we dat Petrus bij Cornelius thuis aan het preken was, Hij sprak over deze kracht van de Heilige Geest:

U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazareth met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.

Jezus genas IEDEREEN die tot Hem kwam, waarom? Omdat de Bijbel ons verteld dat Jezus gezalfd was met de Heilige Geest en met KRACHT bekleed! Dezelfde opdracht geeft Hij daarna aan zijn discipelen gegeven en ook aan ons!

Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18 met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ Markus 16

Bij de doop met de Heilige Geest wordt je bekleedt met kracht die bedoelt is om anderen te bedienen. We krijgen de kracht om getuigen te zijn van Christus.

De Heilige Geest is al in ons en bij ons, omdat we in Jezus geloven, maar Hij wil in ons wonen en ons helemaal vullen.

1 Korintiërs 6 vers 19

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God.

Wij zijn het huis van de Heilige Geest en Hij wil ons hele huis bewonen, niet alleen maar een kamer of een deel daarvan. De Heilige Geest wil ons troosten, raadgeven, voor ons opkomen en voor ons bidden. Hij wil onze verdediger of advocaat zijn, ons versterken, ons bijstaan en ons bij alles helpen! En precies zoals Hij bij de doop van Jezus op Hem neerdaalde, zo wil Hij ook op jou neerdalen en voor altijd bij ons blijven. Hij zal je nooit verlaten:

Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.’ Deuteronomium 31:6

Om de doop in de Heilige Geest te ontvangen kan je vragen of er iemand voor je bidt, maar ook in de stilte van je slaapkamer kan je zelf vragen of God je wil dopen met de Heilige Geest. Ik mocht mijn doop in de Heilige Geest ontvangen bij vrienden in de huiskamer, die voor mij baden. Het eerste grote verschil wat ik binnen korte tijd merkte was dat ik Gods Woord, de Bijbel veel beter begreep. De Heilige Geest hielp mij om de woorden die God tot mij sprak door Zijn Woord beter te begrijpen.

Ook merkte ik in mijn dagelijkse handel en wandel dat de Heilige Geest me aanspoorde om dingen te doen en zeggen die ik uit mijzelf niet snel zou doen. Een heel bijzonder voorbeeld was het volgende:

‘Bijna 2 jaar geleden, fietste ik weg bij de school van mijn kinderen, toen ik een andere moeder naar buiten zag lopen. Ik voelde duidelijk dat de Heilige Geest tegen mij zei: ‘Vraag hoe het met haar gaat!’ Uit een reflex reageerde ik hierop, waarop ik gelijk aan haar reactie zag dat er iets flink fout zat. Ik zag de paniek in haar ogen terwijl ze me in tranen vertelde dat ze de dag ervoor slecht nieuws hadden gekregen. Haar man had een hersentumor, en het proces was menselijker wijs niet meer te stoppen en te genezen.  Wat we precies tegen elkaar hebben gezegd kan ik me niet meer herinneren, maar we ik probeerde haar met positieve beloftes uit Gods Woord te troosten. Terwijl ik wegfietste was ik in de war en kon ik God alleen maar vragen: ‘Waarom Heer?’ Ik besefte dat het de Heilige Geest was die mij aan had gespoord om deze moeder aan te spreken, Hij had hier een plan mee…

In de weken die volgden voelde ik keer op keer, dat de Heilige Geest me aanspoorde om te gaan bidden voor deze zieke vader. Ik voelde het verlangen steeds sterker worden om deze ouders een boodschap van hoop te geven! Hoop, omdat niets onmogelijk is voor onze Vader in de Hemel! Na enkele weken durfde ik een email te sturen en te vragen of we een avond langs mochten komen. Die avond begon ons gezamenlijk avontuur en hebben we vanaf de eerste avond, prachtige avonden samen gehad, waarin we vooral spraken over de goedheid van God. Hoe meer we samen Gods beloftes in de Bijbel met hen lazen, hoe meer we erachter kwamen dat God zegt: Alles wat je Mij vraagt in gebed, zal Ik je geven, als je maar gelooft! We begonnen samen God te danken voor de genezing van onze vriend, iets wat vooral de eerste weken vreemd voelde voor ons allemaal. Maar gedurende de weken die volgden merkten we alle vier een rust en vertrouwen over ons komen.

Negen maanden, en veel gebedsavonden later, wordt er een volgende hersenscan gemaakt. Die middag ben ik aan het werk, maar mijn gedachten en gebeden zijn bij mijn dierbare vrienden.  Halverwege de middag stapt hij duidelijk geëmotioneerd mijn winkel binnen en brengt me het ontzettend goede nieuws: De tumor was compleet verdwenen en de artsen stonden versteld…. Dit was menselijker wijs onmogelijk.

Door de kracht van de Heilige Geest in me durfde ik deze stap te nemen en voelde ik me krachtig door Hem! De Heilige Geest helpt en sterkt ons, zodat wij een leven kunnen leven in overwinning en kunnen genieten van een leven in overvloed dat Jezus door Zijn dood mogelijk heeft gemaakt!

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Johannes 10:10

De HG helpt en sterkt ons, zodat wij een leven kunnen leven in overwinning en kunnen genieten van een leven in overvloed dat Jezus door Zijn dood mogelijk heeft gemaakt!

De Geest die in Jezus woonde, die Jezus kracht gaf om hier op aarde Zijn werk te doen, die Jezus kracht gaf wonderen te doen, mensen uit de dood op te wekken en de Geest die Jezus zelf uit de dood opwekte en daarmee de dood overwon! Diezelfde geest woont in jou!

Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft. Romeinen 8:11

Als je dit gelooft, zal je versteld staan wat jij allemaal kan, door Zijn Geest! We beseffen het ons vaak niet en vergeten het snel, maar de Geest van God woont niet voor niks in ons. God had er een reden voor om Zijn Geest in ons mensen te laten wonen. Hij wil niks liever dan dat wij gebruik maken van deze kracht, dat we rust en vrede ervaren en we ons veilig voelen in tijden van onrust. Zijn Geest wil ons elke dag helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen, wil ons leiden op de juiste weg en als wij oefenen in het steeds beter verstaan van Zijn stem zal Hij door ons heen anderen bemoedigen met de juiste woorden die Hij jou zal geven.

Misschien heb je de Heilige Geest ontvangen en vraag je, je af waarom je de gaven van de Geest niet in jezelf terug ziet? Waarom durf ik niet uit te stappen en naar de stem van de HG te luisteren? Waarom lukt het me niet om in tongen te spreken? Ik bidt voor mensen maar zie de tekenen en wonderen niet volgend?

In 2 Timotheüs vers 6-8 bemoedigd Paulus Timotheüs met de volgende woorden:

Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. 

Angst is van satan, het werkt verlammend en zal ervoor zorgen dat je, je terugtrekt in plaats van uitstapt. Je kunt nog op de mooiste duurste vakantie zijn, in een prachtige omgeving met de mensen die je lief zijn, maar als je angst hebt, zal je er niet van kunnen genieten! God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van KRACHT, liefde, kalmte, discipline en zelfcontrole.

Hij heeft je deze gaven al gegeven, maar jij moet ze van de plank afhalen, misschien wat stof eraf blazen en het cadeau uitpakken en gebruiken.