Hoe stevig sta jij als de aarde begint te beven?

Zaterdagochtend 6 uur, ik lig al een poosje te luisteren naar het prachtige gefluit van de vroege vogels bij mijn slaapkamerraam. Het is een prachtig samenspel met af en toe een verpletterende solo tussendoor. Soms denk ik wel eens dat vogels het beter begrijpen dan wij mensen. Het maakt niet uit hoe de vorige dag is verlopen, of het tegenzat of juist niet. Elke ochtend zijn ze weer dankbaar voor een nieuwe dag en beginnen ze de dag met een danklied voor hun schepper.

Rond 6 uur komt er nog een geluid bij, een zacht zingend stemmetje doorbreekt de stilte in ons nog donkere huis. Een stem die zonder na te denken zingt tot eer van zijn Hemelse Vader. Een jongetje van 11 jaar die door een lastige periode gaat, de afgelopen weken meer ziek was dan gezond en kampt met onverklaarbare koortsaanvallen, wordt wakker en zingt zonder er over na te denken een lied voor zijn Hemelse Vader. Geen klaagzang, maar een liefdeslied, omdat zijn kinderlijk vertrouwen hem ervan overtuigd dat God een goede liefhebbende vader is. Een Vader die zorgzaam is en een vader die Hem overeind houdt als het leven er even iets minder rooskleurig uitziet. Terwijl ik geniet van deze geluiden denk ik terug aan de afgelopen weken.

Weken die pittig waren om verschillende redenen. Op allerlei vlakken is mijn leven de afgelopen weken aan het schudden gebracht. Gisteren kwam ik samen met een lieve vriendin wederom tot de conclusie dat satan degene is die steelt, rooft, bedriegt en dood maakt (De ​dief​ komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Johannes 10:10a). Op het moment dat hij zich in een hoek geduwd voelt worden, of als hij gevaar ziet, pas dan zal hij zijn uiterste best gaan doen om ons onderuit te halen. We kwamen tot de conclusie dat het Jezus is die kwam om ons leven te geven ten volle (Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed. Johannes 10:10b) en dat Hij degene is die satan al lang heeft overwonnen! Door in Hem geworteld te zijn kunnen wij ALLES aan (Alles kan ik aan, dankzij hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13) Sterker nog door geworteld te zijn IN Hem kunnen we ondanks alles rechtop blijven staan, blijven we groen en zullen we vruchten blijven dragen.

Maar gelukkig is degene die op de Here vertrouwt en al zijn geloof en hoop op Hem richt. Hij lijkt op een boom die aan een rivier staat, een boom die geen last heeft van de hitte en niet lijdt onder maandenlange droogte. Zijn bladeren blijven groen en hij blijft vrucht dragen. (Jeremia 17:7-8)

Alleen door verbonden met Hem te blijven zullen wij niet ten onder gaan  maar vrucht blijven dragen. De afgelopen weken heb ik hierbij proberen stil te staan, want hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat je wortels diep genoeg wortelen dat ze zelfs in droge periodes genoeg water krijgen. Hoe zorg je nou dat je verbonden blijft met de ware wijnstok die je altijd zal voorzien van alles wat je nodig hebt (Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, kun je alles vragen wat je wilt, en je zult het krijgen. Johannes 15:7)?

Ik ben iemand die graag hard werkt voor God en mijn naasten, waardoor ik een groot deel van mijn tijd rennend doorbreng. Tegelijkertijd praat ik veel met mijn Hemelse Vader en zing ik graag worship songs waardoor ik me dicht bij en met Hem verbonden voel. Maar is dat genoeg?

Jezus geeft een heel duidelijk voorbeeld in de Bijbel wat een goed antwoord geeft op deze vraag (Lukas 10:38-42). Het verhaal van Martha en Maria laat zien dat een goede relatie met God niet voldoende is. Je kan zoveel van iemand houden, veel met deze persoon praten en je verbonden voelen met hem, als je geen tijd neemt om stil te staan en echt naar iemand te luisteren (lezen in Zijn Woord) dan groei je uit elkaar. Als alles mee zit gaat het prima en zal je niks missen of tekortkomen. Maar zodra er obstakels op je weg verschijnen, zal het moeilijk zijn om veilig de overkant te bereiken. Hij wil je zo graag alles geven wat je nodig hebt, maar om dat te kunnen ontvangen moet je letterlijk stil gaan staan!

Mirjam van de Vegt gebruikte dit voorbeeld: Als je snoepjes uitdeelt aan een groep rennende kinderen zullen er veel op de grond vallen, omdat het moeilijk is iets aan te pakken terwijl je rent. Pas als je stilstaat ben je in de mogelijkheid om alles goed aan te kunnen pakken. Als je er voor kiest om stil te zitten aan Jezus voeten dan zal het je lukken om alle cadeautjes in ontvangst te nemen. Dan zal je groen blijven tijdens droge periodes en vruchten dragen zonder dat het je moeite kost!

Lukt het jou om stil te staan? Zo ja, hoe doe je dat? Tips zijn welkom!

Geef een reactie