Stap 5… omgaan met verdriet en pijn

Luister niet naar de angst die Satan je influistert!

‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.’ (Johannes 14:27)

Weer een gave belofte uit Gods Woord! Hij geeft ons de vrede die de wereld ons niet geven kan. Echte vrede is niet te vinden bij hulpverleners, yoga cursussen, vriendschappen en lieve familieleden. Echte vrede is alleen te vinden bij onze Hemelse Vader. Echte vrede doet angst verdwijnen als sneeuw voor de zon. Echte vrede zorgt ervoor dat wij moedig kunnen zijn in moeilijke tijden, helder kunnen nadenken en actie durven ondernemen omdat we weten dat God aan onze kant staat.

Een prachtig voorbeeld hiervan vind ik het verhaal van David en Goliath. Het leger van Saul staat klaar om de strijd met de Filistijnen aan te gaan. Totdat ze Goliath aan zien komen, Sauls soldaten schrikken. Hoe dichter Goliath in de buurt komt, hoe banger ze worden. En als de reus dan ook nog begint te schreeuwen en te vloeken, ‘rennen de Israëlieten angstig weg’ (1 Sam.17:24). Dan komt David, die een beer en een leeuw versloeg omdat ze de kudde van zijn vader aanvielen, zonder angst loopt hij de Filistijn tegemoet. Hardop zegt hij: ‘Ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël’ (1 Sam.17:45). Dat is zijn kracht en daarin kan hij, met Gods vrede in zijn hart, de juiste handelingen uitvoeren: hij zoekt de juiste stenen uit, neemt de slinger in de hand, doet er een steen in, en doodt de reus in de naam van de Heer.

Angst zorgt ervoor dat we weg willen vluchten, terwijl vrede ervoor zorgt dat we moedig en krachtig kunnen optreden en ons doel zullen bereiken.

Maar hoe zorgen  we er nu voor dat onze angst afneemt en onze vrede groeit? Ook hier geldt, wat je aandacht geeft groeit. Neem jezelf een keer onder de loep en ga eens eerlijk na hoeveel tijd en aandacht je geeft aan het focussen op de negatieve omstandigheden om je heen? Hoeveel tijd besteed je aan het lezen van de krant, het kijken van het nieuws, waarin je veelal wordt geconfronteerd met de harde werkelijkheid van verdriet, oorlog, manipulatie en pijn van anderen. Onze vijand zaait de angst vrolijk in het rond en geniet er met volle teugen van als wij ons voeden met deze ingrediënten. ‘Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.’ (1 Petrus 5: 8,9)

En hoeveel tijd en aandacht besteed je aan het lezen van Gods positieve beloftes in Zijn Woord? Ik heb er voor gekozen om bijna geen tijd te besteden aan het lezen van kranten en het kijken van het nieuws op de televisie, omdat ik merk dat dit, soms ongemerkt, invloed heeft op mijn emoties. Ik wil mezelf voeden met de woorden die God spreekt over mijn leven. Woorden die leven brengen in overvloed. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.’ (Johannes 6:63) Iedereen heeft zijn eigen manier om hiermee om te gaan, maar het is denk ik goed om met regelmaat te kijken waar je focus ligt. Zeker in tijden van aanslagen en onrust in de wereld om ons heen. Door te focussen op zijn Woord, veranderd angst in vrede, vreugde, hoop en vertrouwen.

In Filippenzen 4:6-7 beschrijft Paulus: Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

logo

 

Geef een reactie