Lief voor je lijf

Lief voor je lijf, het thema voor de Bloghop van deze maand, een leuke uitdaging waar ik graag aan mee schrijf. Mijn gedachten gingen gelijk naar de bekende tekst uit 1 Korintiërs 6:19,20 ‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.’ Een tekst waar heel duidelijk wordt dat het belangrijk is goed voor je lijf te zorgen, om op deze manier God eer te bewijzen met ons lichaam, het ‘T’ HUIS van de Heilige Geest.

 Maar hoe zorg je dan goed voor je lichaam? Ik zie veel mensen om me heen worstelen met hun lichaam, je vindt jezelf te zwaar, je hebt vreselijke vetrollen op de meest onmogelijke plaatsen,  je vindt het niks om rimpels te krijgen en schiet in de kramp bij het zien van je eerste grijze haren (tja… daar ben ik ook schuldig aan…) Ik denk dat we dit allemaal wel herkennen. Toch denk ik dat ook deze vraag beantwoord wordt in de Bijbel. We gaan zo snel op zoek in de wereld naar antwoorden, terwijl God Zijn oplossing gewoon aan ons heeft geschreven in Zijn Woord. En Zijn Woord is zoveel krachtiger dan de grote diversiteit aan dieetboeken die te koop zijn, de haarverfjes om je grijze haren te bedekken om maar niet te spreken over de botox die we in onze rimpels spuiten. Vanavond ga ik op speurtocht in mijn bijbel en hoop ik antwoorden te vinden die voor de lange duur geldig zijn en niet zorgen voor een ‘jojo’ effect! Lezen jullie mee?

‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.’ Romeinen 12:2

Heer wilt u mij helpen om mijn gedachten te vernieuwen over mijn lichaam, mijn uiterlijk en mijn waardigheid. Dank U wel dat U mij helpt om niet gedomineerd te worden door het ideale wereldse beeld, maar dat mijn gedachten veranderd zullen worden naar Uw manier van denken.

‘Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.’ Filippenzen 4:8

Heer wilt U mij helpen om mijn gedachten te richten op alles wat waar is, edel, rechtvaardig, zuiver, lieflijk, eervol, deugdzaam is en lof verdiend in plaats van alles aan mezelf  waar ik niet blij mee ben. Dank U wel dat u mij helpt om mijn gedachten op te vullen met dankbaarheid, zodat er geen ruimte meer zal zijn voor negatieve gedachten over mijn lichaam en uiterlijk.

‘De grijsheid is een sierlijke kroon; zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden.’ Spreuken 16:31

Heer ik wil graag mijn rimpels, grijze haren en ouder wordende lichaam met trots en genade dragen. Dank u wel dat u me laat zien in uw Woord dat de veranderingen aan mijn lichaam een bewijs zijn van het leven dat ik heb geleefd en het verhaal verteld wie ik ben. Wilt u mij helpen om niet langer te verlangen naar een jonger uiterlijk.

‘De pracht van jonge mensen is hun kracht, de sier van oude mensen is hun grijze haar.’ Spreuken 20:29

Heer help me te herinneren dat er pracht en sierlijkheid in elke leeftijd aanwezig is. Dat er met elke verandering van mijn lichaam een nieuwe mogelijkheid komt. Misschien wordt de kracht op een gegeven moment minder, maar ik wil dankbaar zijn voor een lang leven, wat gepaard zal gaan met sierlijke grijze haren en rimpels.

‘Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.’ Mattheus 10:30

Heer help me te herinneren dat U mij heeft gemaakt met de grootste nauwkeurigheid. U heeft zelfs alle haren op mijn hoofd geteld, en dat betekend dat u over elk klein detail heeft nagedacht.

‘Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken.’ Genesis 34:29

Heer ik bid dat ik zal schitteren en glanzen van het zijn in uw nabijheid. Zodat anderen deze stralende glans ook kunnen zien. Help me om te herinneren dat deze glans de enige echte schoonheid is. Een schoonheid die naar u wijst.

‘Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren.’ Psalm 34:4,5

 Heer neem de schaamte over mijn uiterlijk weg. Ik wil naar U kijken en stralen van Uw vreugde. Help mij zoeken naar Uw glans.

‘En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.’ Genesis 1:26,31

Heer ik ben gemaakt naar uw beeld. U noemde de mens ‘zeer goed’, u noemde mij zeer goed, help me om dat ten volle te beseffen.

‘Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.’ Psalm 139:14

Ik wil u loven en prijzen voor het wonder van mijn bestaan. Dank u wel dat U mij helpt om zonder schaamte, maar met dankbaarheid en ontzag voor U te staan. Ik wil U dankbaar zijn tot in het diepst van mijn ziel.

logo

Met dit blog doe ik mee aan de bloghop van de maand Juni met als thema ‘Lief voor je lijf’ Dit thema is bedacht door de winnares van de bloghop van mei: Anne Stekhoven. Op haar blog lees je meer over de christelijke bloghop: www.annderverhaal.nl

 

 

9 gedachten over “Lief voor je lijf

Laat een reactie achter op tineke Reactie annuleren