Is genezing nog van deze tijd?

Een spannend onderwerp, waar heel wat emoties bij horen, toch wil ik mijn persoonlijke openbaring uit Gods woord met jullie delen. Het is niet mijn bedoeling jullie hiervan te overtuigen, maar ik hoop dat dit blog je prikkelt om zelf in Gods Woord op zoek te gaan naar Zijn Waarheid over dit onderwerp. Gods Woord is de enige echte waarheid en de Heilige Geest wil je helpen deze verzen te begrijpen.

Het allerbelangrijkste feit om goed te snappen, is dat het Gods wil is dat jij gezond bent. In mijn blog stap 1 omgaan met verdriet en pijn beschrijf ik dit uitgebreider. God is het begin van alle goede dingen. En zoals Jezus zegt in Johannes 10:10 ‘Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’  Alles wat goed is komt van God en alles wat niet goed is, is afkomstig van de duivel.

Overal waar Jezus kwam, genas Hij iedereen die genezing wilde ontvangen, geen één keer weigerde hij iemand te genezen. Jezus is vandaag nog steeds dezelfde, ‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.’ (Hebreeën 13:8) Als Jezus nu op aarde zou lopen, zou Hij nog steeds iedereen genezen, die hiervoor openstaat. Zou het kunnen dat wij, zijn volgelingen, zijn veranderd? Dat wij de macht en de kracht die Hij ons heeft gegeven onvoldoende benutten? In mijn blog Jij hebt gezag en ongelofelijk veel kracht beschrijf ik dat God Zijn autoriteit deelt met ons en dat Hij mensen nodig heeft als een kanaal, om Zijn kracht op aarde zichtbaar te maken. Als wij die autoriteit gaan begrijpen en onze verantwoordelijkheid oppakken, zal Zijn kracht door ons heen werken hier op aarde. Als wij die autoriteit niet oppakken, stoppen wij de kracht van God.

Lange tijd heb ik gedacht dat je een ‘groot’ geloof nodig hebt om een wonder te bewerkstelligen. Maar het tegenovergestelde is waar: ‘Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’ (Mattheüs 17:20) Er is geen groot geloof nodig, de grote van een mosterdzaadje is voldoende. Het is vaak ons ongeloof dat in de weg zit (Mattheüs 17:20 ‘En Jezus zei tot hen: Om uws ongeloofs wil.’), we hebben een ‘puur’ geloof nodig.

Je kunt geloof hebben en tegelijkertijd twijfel in je hart; In Markus 11:23 staat: ‘Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt.’ Je kunt dit vergelijken met een paardenkar met aan beide, tegenovergestelde, kanten een paard, die beide de kar vooruit proberen te trekken. Het paard aan de ene kant, stelt het ‘geloof’ voor en het paard aan de andere kant ‘ongeloof’. Is er ongeloof aanwezig, zal de kar amper in beweging komen, ook al is er voldoende geloof aanwezig.

Een logische vraag is nu ; ‘Hoe zorgen we er nou voor dat ons ongeloof afneemt?’  Ons ongeloof groeit op dezelfde manier als ons geloof. In Romeinen 10:17 staat: ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.’ Met andere woorden, geloof groeit als we onze aandacht richten op God en op Zijn woorden. Ongeloof groeit als we onze aandacht richten op het negatieve, op wat ménsen ons zeggen, of op wat de dokter heeft verteld. Als wij ons denken afstemmen op deze aardse geluiden in plaats van wat God ons verteld in Zijn Woord, zal ons ongeloof groeien. In mijn blog, stap 3 omgaan met verdriet en pijn, ga ik hier dieper op in.

Soms zijn we bang om niet het resultaat te zien wat we hopen en willen we onszelf beschermen tegen teleurstelling en pijn. Na verloop van tijd is het soms makkelijker om je ziekte, pijn of gemis te accepteren en hiermee proberen te leven. Begrijp me goed, ik bedoel niet dat je er tegen moet blijven vechten, tot je zo moe bent dat je erbij neervalt. Het is heel belangrijk om te gaan leven in overwinning. Als jij gelooft dat Jezus voor ALLES aan het kruis heeft betaald, dat Zijn striemen jouw genezing zijn (Jesaja 53:5), dan heeft Hij dus ook al betaald voor jouw genezing. Als je dit gelooft, dan mag je rusten in Zijn overwinning, geef het over aan Hem, raak zoals de bloedvloeiende vrouw Zijn kleed aan en het zal je genezing brengen, zonder dat jij ervoor hoeft te werken. Want dat heeft Hij al gedaan. Als je het moeilijk vindt om dit te geloven, is het belangrijk om de Heilige Geest openbaring te vragen over deze Bijbelverzen. Hij is de enige die jou in je hart kan overtuigen van Zijn Waarheid, en die Waarheid zal je vrij maken! (Johannes 8:32)  Ga op zoek in Zijn Woord, naar de Bijbelteksten die je kunt vinden over genezing en mediteer hier net zo lang op, tot je Zijn openbaring hierover ontvangt.

De afgelopen twee jaar heb ik veel geoefend en gestoeid met dit onderwerp. Ik heb een aantal grote wonderen mogen zien en hier ontzettend van genoten. Maar ook herinner ik me de keren nog goed dat het niet resulteerde in hetgeen ik graag zou willen zien. Toch blijf ik geloven dat de beloftes uit Zijn Woord waarheid zijn en dat God ons zoveel meer wil geven, dan wij maar denken of beseffen. Ik wil mezelf blijven oefenen in het uitpakken van Zijn cadeautjes en niet opgeven als het niet gaat zoals ik graag had gewild. ‘Zijn beloftes zijn Ja en Amen!’ (2 Korintiërs 2:20)

logo

 

8 gedachten over “Is genezing nog van deze tijd?

 1. Ja zo mooi, dan denk ik aan het Bijbel gedeelte in Mattheus 7:

  Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt?
  Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven?
  Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.

  Als je bid, geloof dan dat God doet, gaat doen wat jij vraagt. En mooier nog, bedank Hem alvast.

  Soms gaat het inderdaad anders dan dat wij wilden, maar toch geloof ik dat het gebed dan nog kracht heeft. Mijn moeder is erg ziek, al 30 jaar manisch depressief, en nu al 7 jaar leverkanker, ik heb veel met haar gebeden, en wat is het bijzonder… Nee ze is niet beter. Maar ze leeft nog. Terwijl er heel veel zelfmoord plegen hiermee. Of nee ze is niet beter, maar ondanks 7 jaar chemo heeft ze nog haar, is ze er nog. Orgaan kanker verspreid over het algemeen heel snel. Ze kreeg nog 4 maanden en dat is 7 jaar geleden gezegd. De artsen ze doen hun best en geven hun menselijke visie, maar God staat erboven! En ik weet, Hij zal haar genezen. Nu op geestelijk gebied, en lichamelijk kan Hij ook nog steeds. En als ze sterft, zal Hij haar werkelijke genezing bieden. Bid voor zieken! Gebruik de kracht die wij door Jezus en door de Heilige Geest in ons, ontvangen hebben. Het hoeft niet, maar als je het doet, mag je zoveel zelf zien en leren van Hem. Maar alleen dan word voor anderen Zijn Koninkrijk zichtbaar.

  Sorry kan hier wel een hele avond over schrijven. Super mooi dit!

  1. Wauw wat ontzettend bijzonder om jouw getuigenis hierover te horen. Zo gaaf dat je ondanks tegenslagen blijft vasthouden aan Zijn beloftes voor jou en je moeder! Dank je wel Petrina voor je aanvulling, inderdaad Zijn naam is hoger dan alle andere namen! Depressies en kanker staan daar heel ver onder en zullen het altijd verliezen! Lieve groet!

 2. Het is inderdaad een spannend onderwerp. Ik ben ik het niet met je eens (op bepaalde punten) maar ik vind wel dat je er mooi en gevoelig over geschreven hebt.

  God laat veel omstandigheden (schijnbaar) zoals ze zijn. Hoewel dat heel wat kost, kan ik dat als gelovige leren aanvaarden. Daarin speelt de Heilige Geest zo’n grote rol. Alle eer aan God! Niet mijn wil, maar die van U. Vanuit mijn relatie met Hem weet ik dat Hij het goede met mij voor heeft. Dat Hij me intens liefheeft. Niet al mijn “gebedsverzoeken” vallen samen met wat God voor mij in petto heeft. Petrus begreep dat (1 Petrus 4:19). En Paulus ook. Hij ontdekte het geheim: “Gods genade is voldoende, wat de omstandigheden ook zijn” (Je weet wel met die doorn). Het is geweldig om te genezen, zei ooit iemand, maar wat had ik dan veel mooie lessen gemist.

  Ik wil met je delen dit mooie citaat, van een man die zijn vrouw verloor door een ziekte: “God does not willingly bring affliction or grief to us. He does not delight in causing us to experience pain or heartache. He always has a purpose for the grief He brings or allows to come into our lives. Most often we do not know what that purpose is, but it is enough to know that His infinite wisdom and perfect love have determined that the particular sorrow is best for us. God never wastes pain. He always uses is to accomplish His purpose. And His purpose is for His glory and our good. Therefore, we can trust Him when our hearts are aching or our bodies are racked with pain.”

 3. Heel mooi. Zoveel beloftes als er in God zijn, die zijn in Hem ja en amen. Daar mogen wij in stille verwondering onze hand op leggen. En zeggen: Ja, Heere, ik geloof. God zij dank gaat het hierbij niet alleen over lichamelijke genezing. Want het kan Gods kan er wel een doel mee hebben als wij lijden aan een ziekte.

Laat een reactie achter op Petrina Wols (schrijfgelukjes) Reactie annuleren