Stap 1… omgaan met verdriet en pijn

Stap 1…

Vertrouw God, dat ALLES zal meewerken ten goede!

Door welke periode je ook heen gaat op dit moment, het is belangrijk om te weten dat God niet schuldig is aan de pijn of moeite die jij ervaart. In de Bijbel staat het tegenovergestelde, in Jakobus 1:13: ‘Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’  Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht.’

God is juist het begin van alle goede dingen. En zoals Jezus zegt in Johannes 10:10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’  Hier staat weer dat alles wat goed is van God komt en alles wat slecht is van de duivel afkomstig is.

In Jacobus 4:7 staat waarom dit zo belangrijk is om goed te begrijpen: ‘Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal hij van u wegvluchten.’ Het woord weerstaan, betekent: ‘actief tegen strijden’. Als jij denkt dat alles wat in je leven gebeurd van God komt, de goede dingen maar ook de slechte dingen zoals ziekte, werkloos zijn, een moeizaam huwelijk of kinderen die opstandig zijn. Dan zal dit ervoor zorgen dat je, je sneller neer zal leggen bij je problemen, in plaats van er actief tegen te strijden. Als jij gelooft dat God de reden is van een bepaalde situatie in je leven, zal dit je misschien boos maken en zorgt dat er weer voor dat je gaat strijden tegen God in plaats van tegen de duivel.

Waarom is er dan zoveel narigheid in deze wereld? Waarom is mijn man overleden door de schuld van een ander? Waarom is mijn kind doodgereden door een dronken automobilist? In mijn Blog over de macht en autoriteit die God ons heeft gegeven (Jij hebt gezag en ongelovelijk veel kracht) Leg ik uit dat Hij ons ALLE macht heeft gegeven over de hele aarde en dat Hij Zijn beloftes nooit breekt. Helaas maken mensen, onder invloed van de duivel, verkeerde beslissingen. Beslissingen die soms vreselijke gevolgen hebben, zoals enkele hierboven beschreven. Dit is echter NOOIT wat onze Hemelse Vader voor ogen had. Hij wil niks liever dan dat er geen pijn en verdriet is en dat wij opstaan en ons verzetten tegen de duivel, want dan zal hij van ons wegvluchten! Het verdriet en de eenzaamheid zullen dan misschien nog blijven, maar hier geeft God een nieuwe belofte:

‘En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.’ Romeinen 8:28

Als je God liefhebt, belooft Hij dat alle dingen zullen samenwerken ten goede, welke vreselijke omstandigheden de duivel ook heeft gebruikt in jouw leven, Hij zal het omkeren en ten goede gebruiken! Er is een vijand die komt om te stelen, te roven en te slachten, maar Jezus is gekomen om ons leven te geven. Wij moeten dat leven kiezen en  God niet beschuldigen onze pijn en ons verdriet.

Toen Jezus op aarde liep, was Hij de verpersoonlijking van God. Zoals Jezus handelde, zo zou God ook handelen als Hij nu op aarde zou zijn. Jezus genas mensen, maakte ze nooit ziek. Jezus liet mensen opstaan uit de dood, vermoorde ze niet. Jezus zou mensen nooit verdriet aandoen, maar ze altijd troosten en omarmen. Hou je vast aan Zijn oneindig grote liefde en weersta elke aanval van de duivel. Vertrouw Hem dat Hij bij jou is in jouw situatie en alles ten goede zal laten meewerken!

logo

 

2 gedachten over “Stap 1… omgaan met verdriet en pijn

Geef een reactie