Acht stappen die helpen bij het omgaan met verdriet en pijn…

Als je in een moeilijke situatie zit die veel verdriet en pijn met zich meebrengt, lijkt dit vaak onoverkomelijk. Je voelt je eenzaam in de strijd en gaat gedrukt onder een zware last op je schouders.

Juist nu is het heel belangrijk om tegen je gevoel in te gaan en vast te houden aan wat er staat geschreven in Zijn woord voor ons: de Bijbel!

Alles wat hierin staat is waarheid en geldt nog steeds voor jou, op dit moment!

Ik hoop en bid dat onderstaande teksten weer hoop brengen in je leven en dat het je helpt om weer licht te zien aan het eind van de tunnel! Want één ding weet ik zeker: “Hij heeft ALLES al overwonnen, aan het kruis heeft Hij al betaald voor AL ons verdriet, AL onze pijn en AL het andere wat niet in ons leven hoort. Blijf onderstaande teksten voor jezelf herhalen en spreek ze hardop uit, zodat ze een ECHTE waarheid worden voor je. God is getrouw, Zijn plannen falen niet!

De komende weken wil ik op onderstaande Bijbelteksten dieper ingaan en ze één voor één belichten, vandaag wil deel ik ze vast allemaal:

 1. Vertrouw God, dat ALLES mee zal werken ten goede!
  Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. (Romeinen 8:28)
 2. Zoek je rust bij God alleen, Hij is je redding, rots en je veilige schuilplaats!
  Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. (Psalm 62: 6-8)
 3. Focus op het goede in je leven!
  Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. (Filippenzen 4: 9)
 4. Bidt voor je tegenstander!
  Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. (Romeinen 12: 14)
 5. Luister niet naar de angst die Satan je influistert!
  Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. (1 Petrus 5: 8,9)
 6. Vraag God wat je nodig hebt en laat de vrede van God je hart en gedachten bewaren.
  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4: 6,7)
 7. Vertrouw op Gods kracht!
  Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. (Filippenzen 4:13)
 8. Wees altijd dankbaar onder ALLE omstandigheden!
  Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.(1 Thessalonicenzen 5: 16-18)

 

5 gedachten over “Acht stappen die helpen bij het omgaan met verdriet en pijn…

Geef een reactie