Jij hebt gezag en ongelofelijk veel kracht!

Gisteren mocht ik genieten van een prachtige les over ‘gezag’, waar voor mij persoonlijk weer wat puzzelstukjes op zijn plek vielen. Het liefst zou ik de hele les met jullie delen in dit blog, maar dat zou wat lang worden, dus beperk ik me tot de punten die voor mij het meest ‘eye-opening’ waren.

Het scheppingsverhaal kennen we allemaal wel, maar heb je wel eens echt stil gestaan bij het volgende vers in Genesis1 vers 26 waar God zegt: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’

God schiep alles op hemel en aarde en gaf ons, de mens, alle heerschappij over deze aarde. Volgens het woordenboek is de betekenis van heerschappij, gezag of macht. God gaf de mens ALLE macht over de hele aarde en alles wat daarop rondkruipt!

Daarnaast werden wij geschapen met woorden, woorden zijn zoveel krachtiger dan wij vaak denken. God schiep alles door de woorden die Hij sprak: ‘Laat er licht zijn, laat er bomen zijn, laat er vogels in de lucht zijn…’ Hij sprak de woorden en het gebeurde direct.

Hij zal zijn woord nooit breken! Ik zal mijn verbond niet schenden, mijn woorden niet herroepen.’ (Psalm 89:35) Als God iets zegt is dat als een verbond voor Hem, een contract en die Hij nooit zal verbreken.

In Psalm 115 vers 16 staat: ‘De hemel is van de Heere, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.’

God gaf ons gezag over heel de aarde, maar niet bedoelend dat wij dat zouden gebruiken op de manier waarop we dat gedaan hebben. Hij verbreekt Zijn woord nooit, dus het gezag wat we toen kregen in Genesis 1, hebben we nog steeds!

God deelt Zijn autoriteit met ons en heeft mensen nodig als een kanaal, om Zijn kracht op aarde zichtbaar te maken. Als wij die autoriteit gaan begrijpen en onze verantwoordelijkheid oppakken, zal Zijn kracht door ons heen werken hier op aarde. Als wij die autoriteit niet oppakken, stoppen wij de kracht van God.

Je kunt het vergelijken met elektriciteit, wij zijn niet de generator, maar we betalen wel voor de elektriciteit, zodat die in ons huis komt. Door naar de schakelaar toe te lopen en het knopje om te zetten, staat de schakelaar onder ons bevel en zal er stroom doorheen moeten gaan stromen. Jij geeft de schakelaar het bevel om aan en uit te gaan. Toch ben jij niet de krachtbron, jij beheert de kracht en vraagt niet aan de elektriciteitsmaatschappij om de schakelaar aan en uit te doen, dat doe jij zelf! God wil niks liever dat wij onze verantwoordelijkheid op gaan pakken, en Zijn kracht door ons heen laten stromen naar de mensen om ons heen.

Ik vraag God of hij jullie inzicht wil geven. Dan zullen jullie begrijpen hoe enorm groot zijn macht is, en dat die macht in alle gelovigen aan het werk is. Met diezelfde grote macht liet God Christus opstaan uit de dood, en gaf hij hem een plaats in de hemel. (Efeziërs 1:18,19)

Zijn kracht binnenin jou is dezelfde kracht die Jezus uit de dood deed opstaan! Ik bid dat God Zijn kracht aan jou zal openbaren. Als jij je openstelt om te functioneren als een kanaal van Zijn kracht en de schakelaar omzet, gaat Zijn kracht zeker door jou heen stromen!

logo

2 gedachten over “Jij hebt gezag en ongelofelijk veel kracht!

  1. Gisteren las ik precies het gedeelte in Efeziers waar deze tekst staat. Bijzonder om daar nu ook een blog over te lezen. Dankjewel!

  2. Wat een mooi gelovig stukje over rentmeesterschap. In Gods kracht en met Zijn hulp ons kunnen we goede rentmeesters zijn over die dingen die U ons toevertrouwd heeft.

Geef een reactie